<olsen> polacy na te euro 2012 to chyba nie zdąrzą...
<olsen> na google earth na stadionie dziesięciolecia jeszcze stragany stoją