<sor> Odpowiedzi zaznaczajcie ptaszkiem.
<glos z sali> A długopisem można?