<azo> Co mi możesz powiedzieć o Pawle?
<kuba> Hmm...
<kuba> Z Pawłem to można konie kraść
<azo> Znaczy złodziej i wieśniak?
<kuba>...