<musialmati> cytat z angielskiej wikipedii: "Pączki are traditional Polish doughnuts."
<musialmati> czyli 'paczki to tradycyjne polskie paczki'