<MacWenciu> To niedopuszczalne i urągające godności studenta 5 roku, żeby musiał chodzić na uczelnię 3 razy w tygodniu!