<wykładowca> logarytm naturalny ma bardzo ciekawe właściwości...
<ktoś z sali> ...można dzięki niemu powtórzyć rok...