<616LABCDE> Rodzice mojej dziewczyny są jak Balcerowicz.
<616LABCDE> (Muszą odejść)