<Norbiś> Musze się uczyć, ale mi się nie chce... jakaś rada?
<Szyman> Idź spać, mi pomaga...