<m> dobranoc
<w> NIE BĘDZIESZ MI MÓWIŁ CO JEST DOBRE, A CO ZŁE