<morda> przy niektórych tekstach obok plusika i minusika powinien być jeszcze przycisk "nie jestem informatykiem"