<a> Wy, matematycy, jestescie dziwni...
<b> udowodnij