<monika> gramy w 'pytanie za pytanie' ?
<STH> Jasne, zaczynasz.
<monika> masz dziewczyne?
<STH> Nie.
<STH> Masz chłopaka?
<monika> nie
<monika> z kond jestes?
<STH> Katowice/Szopienice.
<STH> Co masz z Polskiego?
<monika> ...
<T2B3> lol.