<Sliz> Dziś na odwrót: politechnika zalana, studenci trzeźwi ;)