<gajda> Ludzie na starość miewają problemy z krzyżem