<frc> patrz, gdyby cała forse z tego chlania teraz mieć. zobacz co można by zrobić...
<dzon>no, ale by było chlanie.