<dead_but_smiling> btw, wiesz co robią młode, żeby mieć futra z norek?
<dead_but_smiling> to samo co robią norki, żeby mieć młode :>