<ja>byłem na siłce
<ja>przywieźli nową maszynę
<ja>fajna
<ja>po pół godzinie jednak miałem dość
<ja>spuchłem, rzygać się chciało
<ja>ale na prawde ma wszystko
<ja>snickersy, marsy, kit-katy