<Zentro_Xenon> lepiej dziesięć batów na gołą dupę czy 2 miesiące bez komputera?
<Domek> Dziesięć batów.
<Domek> Masz być sprawiedliwym, nie okrutnym...