<Drążek> Jesteś jaki chleb w sklepie, taki na pierwszej półce, z samego przodu.
<Drążek> Każdy Cię dotyka, ale nikt nie bierze do domu...