<Artur> Alzheimer jest diagnozowany za późno. Ponad 70 proc. osób dotkniętych tym schorzeniem nie ma o tym pojęcia.
<Artur> pewnie wiedzieli ale zapomnieli