<Bolek/14xx1x0> ale to jest dwie trzecie  czy 2 podzielic przez 3 ??