<Krzy5ztofos> dobra potrzebuje tytul dobrej sensaci
<Marmocik> Sensacje XX wieku