<`sky`> switch jest bialy
<`sky`> a routery zazwyczaj niebieskie