<Bo$s> "Każda sekunda jest cenna" - A.Gołota 2005r