<aUGusti> tak pozatym mam dysortografie i iloraz inteligencji 122
<v3rt> chyba w stopniach kelwina