<Ciama> .swf to mi się z swishem kojarzy...
<Ciama> ale we flashu chyba też się otworzy...